Doktora Tez Ödülleri kapsamında doktora tez çalışmalarıyla bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel açıdan katkı sağlayan tez sahipleri ve danışmanları ödüllendirilmektedir.

Kimler Başvurabilir?

01.06.2022 – 28.06.2024 tarihleri arasında doktora savunma sınavı başarıyla tamamlanmış ve ciltli tez teslimi gerçekleştirilmiş olan doktora tezleri değerlendirilmeye alınır.

Başvurular tez sahibi ve danışmanı tarafından online yapılır.
Ödüller Tez Sahibine ve Tez Danışmanına verilir.
Herhangi bir kategoride ödül alan bir tez için sonraki yıllarda başvuru yapılamaz.

Başvuru Tarihleri

Başlangıç: 01.06.2024 – Saat: 00.00,  Bitiş: 28.06.2024 – Saat: 23.59

Ödül Kategorileri

4 farklı kategoride ödül verilmektedir:

  • Mühendislik Temel Alanı
  • Mimarlık Temel Alanı
  • Temel Bilimler
  • Sosyal Bilimler

Her tez için sadece bir kategoride başvuru yapılabilir.

Değerlendirme Kriterleri
Tez çalışmasından türetilmiş olan;

Makale
Kitap
Bildiri
Fikri Sınai Mülkiyet Hakları
Proje
Atıf

Değerlendirme Kriterleri

Başvurusu yapılan tezden türetilen:

1. Makale

2. Kitap

3. Bildiri

4. Fikri Sınai Mülkiyet Hakları

5. Araştırma Projeleri

6. Atıf (Yazar Olarak Yer Almadığı Yayınlardaki)

0